دانلود مقالات

آخرین مطالب
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی نیت و رفتارجابجایی کانال خریدمصرف کننده ازفروشگاه به اینترنت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی نیت و رفتارجابجایی کانال خریدمصرف کننده ازفروشگاه به اینترنت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی نیت و رفتارجابجایی کانال خریدمصرف کننده ازفروشگاه به اینترنت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی نیت و رفتارجابجایی کانال خریدمصرف کننده ازفروشگاه به اینترنت :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات: 10
چکیده:
تحقیق حاضربا هدف بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناسی و رفتارجابجایی کانال خرید مصرف کننده انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان 4 دانشگاه دولتی تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و شهید بهشتی هستند. داده های لازم از طریق پرسشنامه استاندارد از 386 نفر از دانشجویان که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند گردآوری شد روش پژوهش ازنوع ، توصیفی – پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیات تحقیق ازنرم افزار SPSS آزمونهای T استودنت و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق رابطه معنی داری را بین متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، درآمد) نیت و رفتار جابجایی کانال خرید مصرف کننده نشان داد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شناخت عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توزیع کود در استان فارس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناخت عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توزیع کود در استان فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناخت عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توزیع کود در استان فارس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناخت عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توزیع کود در استان فارس :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

بمنظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نیز پتانسیل های موجود در جهت افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی از طریق بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی، بازنگری و جمع آوری اطلاعات منطقه ای و به گونه خاص کشاورزی دقیق در سطح مزرعه از اولویت برخوردار می باشد. استقرار شبکه پایش monitoring خاک، آب و منابع کودی جهت اراضی تحت کشت ضامن بهره برداری پایدار از این منابع خواهد بود. عدم بکارگیری سیستم های علمی جمع آوری اطلاعات و هر گونه نقص کمی و کیفی آنها در ارتباط با نهاده های بالا موجب بی اعتمادی کشاورزان به علم آزمون خاک و توصیه های کودی و در نهایت به چالش کشیدن سیاست های کلان خواهد شد. شناخت وضعیت و روند فعلی سیستم نیاز سنجی و توزیع کود در استان فارس راه را در جهت ارتقاء و بهبود شاخص های مصرف بهینه و تصمیم گیری در این زمینه هموار می سازد. بدین منظور بررسی اجمالی وضعیت عناصر غذایی در استان به تفکیک در هر شهرستان و سرانه مصرف و توضیع کود از اهمیت بیشتری برخوردار است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله انگیزش آموزشکاران بعد فراموش شده فرایند آموزش دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگیزش آموزشکاران بعد فراموش شده فرایند آموزش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انگیزش آموزشکاران بعد فراموش شده فرایند آموزش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انگیزش آموزشکاران بعد فراموش شده فرایند آموزش :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات: 8

چکیده:

گرچه عامل وراثت و محیط یا هوش و غنی سازی محیط آموزشی و بهبود روشهای تدریس تا اندازه ی زیادی در بهبود وضع آموزشی تأثیر دارد ، ولی قلب آموزش و پرورش انگیزش است و تا انگیزه نباشد هیچ کس هیچ چیزی را یاد نخواهد گرفت.انگیزش یکی از ابزارهای مهم برای تولید مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار میرود.آموزشکاران بدنه اصلی هرنظام آموزشی را تشکیل می دهندو آموزش و پرورش به آموزشکاران با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارد چرا که بی انگیزه گی آموزشکاران می تواند تهدید کننده کیفیت آموزش و همین طور مانع دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی باشد .از این رو این نوشتار در پی بررسی عوامل تاثیر گذار بر انگیزش آموزشکاران است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشارضعیف به منظور راه اندازی به صورت ریز شبکه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشارضعیف به منظور راه اندازی به صورت ریز شبکه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشارضعیف به منظور راه اندازی به صورت ریز شبکه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشارضعیف به منظور راه اندازی به صورت ریز شبکه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

منابع انرژی توزیع شده می توانند تولید مستقل را در طی قطع برق فراهم کنند. بنابراین پیشنهاد می شود که مناطق یک شبکه توزیع، به عنوان یک جزیره موقت در زمانی که نیاز باشد، به عنوان یک ریز شبکه محدود شود. مفاهیم ریز شبکه و بهره برداری جزیره ای شبکه های توزیع مفاهیم ریزشبکه و بهره برداری جزیره ای از شبکه های توزیع اهمیت قابل ملاحظه ای از جمله استمرار و تداوم خدمات،کیفیت توان برتر، قابلیت اطمینان بالاتر و بهینگی عملیاتی کسب کرده اند. با وجود مزایای آنها، ریزشبکه ها برای کنترل دشوار هستند، به خصوص در حالت جزیره ای که دران هیچ منبع غالب تولید برق ناشی از عدم وجود شبکه اصلی وجود ندارد. از سوی دیگر ،پاسخ های سریع منابع انرژی توزیع شده الکترونیکی می تواند پایداری شبکه رااگر مقررات کافی درمحل نباشند به طور نامطلوبی درحالت شرایط خطا و نرمال تحت تاثیر قرار بدهد. علاوه بر این DERsملزم به گذر از خطاها واختلال ها وفعال کردن انتقال بدون انقطاع بین حالت های عملیاتی هستند. بنابراین این پایان نامه یک شبکه توزیع واقعی را به منظور به انجام رساندن موارد زیر، مورد مطالعه قرار میدهد:1-تعیین شرایطی که تحت آن شبکه بتواند به عنوان یک ریز شبکه راه اندازی شود.2-ارائه سناریوهای کنترل که به شبکه اجازه عملیات جزیره ای شدن را بدهد. به ویژه ،بکارگیری منابع انرژی توزیع شده به صورت الکترونیکی بررسی می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی مواد و مصالح بکار رفته در شرایط اقلیم روستای بوژان شهرستان نیشابور دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مواد و مصالح بکار رفته در شرایط اقلیم روستای بوژان شهرستان نیشابور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مواد و مصالح بکار رفته در شرایط اقلیم روستای بوژان شهرستان نیشابور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مواد و مصالح بکار رفته در شرایط اقلیم روستای بوژان شهرستان نیشابور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه با تولید مصالح ساختمانی گوناگون و فراهم شدن امکانات جابه جایی و حمل و نقل آنها به روستاها مصالح بیشتر و متنوع تری برای ساخت بناهای روستایی در دسترس روستاییان قرار گرفته است در این مقاله پس از تعریف و شناسایی انواع مصالح بوم آورد، تحقیقات و دستاوردها و در استفاده از مصالح بومی بررسی و خصوصیات آنها و ملاکها و معیارهایی برای انتخاب مصالح بومی و غیر بومی مصرفی و سپس آسیبهای حاصل از عدم توجه به مصالح بومی روستا تشریح می شوند در نهایت مقاله پیش روی با نیت برداشتن قدمی هرچند ناچیز د رراه فوق به ارائه اطلاعاتی در ارزیابی مصالح به کار رفته مساکن سنتی و جدید روستای بوژان از توابع شهرستان نیشابور می پردازد معماری بوم ساخت بوژان در طول زمان رشد پیدا کرده و ساختمانها در اثر بکارگیری عوامل اقلیمی محیطی و استفاده از مصالح بوم آورد پاسخگوی نیازهای ساکنان بوده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست :

پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست
تخریب محیط زیست و بهره‌برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد.
در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود.
بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت.
در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست” و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیست” تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.
در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اهداف و وظایف
مهم‌ترین اهداف سازمان به ترتیب اهمیت عبارتند از:
1- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.
2- پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست
3- حفاظت از تنوع‌زیستی کشور
وظایف اساسی
- مطالعه عوامل مخرب و آلاینده‌های مختلف محیط زیست
- به کارگیری فن‌آوریهای سازگار با محیط زیست و ارائه دستورالعملهای زیست‌محیطی برای مکان‌یابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ،‌ کشاورزی و سکونت‌گاههای انسانی
- شناسایی و تعیین زیستگاههای بحرانی با ارزش زیست‌بومی بالا
- گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین‌‌المللی در زمینه محیط زیست
- تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی، کنترل دخالت در اکوسیستمها بر حسب ظرفیتهای طبیعی آنها
- گسترش آگاهی زیست‌محیطی
- جمع‌آوری، نگهداری و نمایش گونه‌های گیاهی و جانوری از طریق ایجاد موزه‌ها و نمایشگاههای مختلف
- اعمال نظارت و دخالت‌ قانونی برای پیشگیری و منع ورود آلاینده‌ها به منابع زیست‌محیطی
آیین نامه ها

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله پارامترهای مؤثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات منجر به فوت (مطالعه موردی: جاده های مواصلاتی استان قزوین در سال 1392) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پارامترهای مؤثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات منجر به فوت (مطالعه موردی: جاده های مواصلاتی استان قزوین در سال 1392) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پارامترهای مؤثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات منجر به فوت (مطالعه موردی: جاده های مواصلاتی استان قزوین در سال 1392)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پارامترهای مؤثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات منجر به فوت (مطالعه موردی: جاده های مواصلاتی استان قزوین در سال 1392) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
تعداد صفحات: 8
چکیده:
تصادفات رانندگی در سطح راههای برون شهری، درون شهری، فرعی و روستایی به عنوان یک بحران جدی در حال فزونی می باشد. فاکتورهای انسانی (رفتاری) در 60 درصد از تصادفات نقلیه ای به عنوان دلیل اصلی و در 95 درصد تصادفات نیز به عنوان یک عامل تأثیر گذار به شمار می آید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به بررسی میزان و فراوانی تعداد تصادفات رانندگی در ساعات مختلف شبانه روز که در اده های مواصلاتی استان قزوین عموماً بر اثر پارامتر خستگی رانندگان و نقش آن در تصادفات رانندگی رخ می دهد می پردازد. مطابق مستندات موجود، اغلب تصادفات منجر به فوت در ساعات 18 الی 19 و نیز 13 الی 14 اتفاق می افتند که هر یک به ترتیب 802 و 759 درصد کل تصادفات جاده های استان را به خود اختصاص داده اند. مطابق انتظار و با آمارهای ارائه شده توسط پلیس، عدم توجه به جلو در رانندگی متحمل ترین دلیل برای وقوع تصادفات بوده که این علت با سهم 6087 درصدی عمده ترین بخش از تصادفات منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله برنامه ریزی به مدارآمدن واحدها با احتساب قابلیت اطمینان به روش بهینه سازی ازدحام ذرات دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه ریزی به مدارآمدن واحدها با احتساب قابلیت اطمینان به روش بهینه سازی ازدحام ذرات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برنامه ریزی به مدارآمدن واحدها با احتساب قابلیت اطمینان به روش بهینه سازی ازدحام ذرات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برنامه ریزی به مدارآمدن واحدها با احتساب قابلیت اطمینان به روش بهینه سازی ازدحام ذرات :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دراین مقاله با استفاده ازشاخصهای قابلیت اطمینان درسیستم های قدرت به بررسی به مدارامدن نیروگاه ها که یکی ازمسائل مهم دربهره برداری ازسیستم های قدرت می باشد پرداخته شده است ازانجا که محدودیت هاوپارامترهای متعدد مطرح دراین مسئله ازپیچیدگی زیادی برخوردار می باشند دراین مقاله با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات به بررسی مسئله به مدارامدن نیروگاه پرداخته شده است همچنین ISO سهم هرواحد را باتوجه به دیماند مشخص می کند و با مشخص شدن سهم تولید هزینه تولید هرواحد مشخص میشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کشاورزی موفق حوضه آبریز دشت کاشان در گرو مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کشاورزی موفق حوضه آبریز دشت کاشان در گرو مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کشاورزی موفق حوضه آبریز دشت کاشان در گرو مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کشاورزی موفق حوضه آبریز دشت کاشان در گرو مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: 15

چکیده:

حوضه آبریز دشت کاشان یکی از مناطق بحرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویزه در سال های اخیر می باشد که به علت عدم مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی شاهد افت آب و از بین رفتن تدریجی بخش کشاورزی ان می باشیم در این تحقیق به منظور ارزیابی مدیریت بهینه مصرف آب با تاکید بر مصارف بخش کشاورزی ابتدا بیلان آبی ایستگاه نمونه کاشان به روش تورنت وایت بررسی و به منظور تعیین جهت حرکت آب اطلاعات مربوط به دوره اماری 1388-1353 از 60 حلقه چاه پیزومتری از سازمان آب منطقه ای اخذ و به منظور تهیه نقشه های جهت جریان (ایزوپیز) ابتدا موقعیت چاه ها با استفاده از نرم افزار Google earth روی تصاویر ماهواره ای مشخص و با استفاده از نرم افزار ARC GIS, Surfer, Excel روی نقشه پیاده و جهت جریان آب بر اساس سطح ایستایی ترسیم گردید . نتایج مقایسه جهت حرکت آب بین دهه 50 تا 80 نشان می دهد که با بهره برداری بی رویه و افت سطح آب های زیرزمینی جهت حرکت آب تغییر یافته و از سمت منابع آب شور (دریاچه نمک ) به سمت دشت تغییر یافته و این زنگ خطری است که در صورت ادامه روند آن در آینده موجب شوری بقیه منابع و نابود شدن کشاورزی منطقه خواهد شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله جهت دهی نگرش نسبت به محصولات چرمی بوسیله اجزای اصلی نگرش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهت دهی نگرش نسبت به محصولات چرمی بوسیله اجزای اصلی نگرش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جهت دهی نگرش نسبت به محصولات چرمی بوسیله اجزای اصلی نگرش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جهت دهی نگرش نسبت به محصولات چرمی بوسیله اجزای اصلی نگرش :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
مصرف کنندگان اغلب براساس احساسات و نگرش کلی خود نسبت به یک نام تجاری تصمیم به خرید و انتخاب یک محصول می گیرند. در واقع، نگرش معیار قدرتمندی در درک ارزیابی کلی مصرف کننده از محصول یا خدمت و نیات رفتاری او می باشد. محیط رقابتی حاکم بر صنعت چرم کشور، بیانگر این مهم است که شرکت های ایرانی فعال در صنعت چرم می بایست همگام با نیازهای مشتریان حرکت کرده و علاوه بر شناخته عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان و علت خرید آنها در شکل دهی این نگرش نیز نقشی فعال ایفا نمایند . هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر نگرش و چرایی خرید مصرف کننده در صنعت چرم می باشد. از این رو اجزاء و منابع شکل گیری نگرش به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و تلاش گردید که به کمک تئوری های موجود، راه کارهایی درخصوص شکل دهی نگرش مصرف کنندگان در صنعت چرم ارائه گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm